NAPRAVA ZA JEDKANJE TISKANEGA VEZJA – IZDELAVA

(Z JEDKANJEM IZDELAVA PLOŠČICE VEZJA ZA MOBILNEGA ROBOTA)

postopek uvod1

FAZA NAČRTOVANJA 

Ker je potrebno kemikalije za jedkanje segreti na temperaturo 500C, je sestavljena iz notranje in zunanje posode.

Posodi sta iz stekla, da se lahko postopek jedkanja opazuje, ker je kvaliteta postopka odvisna tudi od pravočasne prekinitve le tega in s tem hitrega potapljanja ploščice v vodo.

V nasprotnem primeru bi se začele jedkati tudi vezice in bi s tem poškodovali ploščico.

Da se grelec ne izpostavlja močno agresivni kemikaliji, je kot grelni medij uporabljena ogrevana voda, ki se nahaja v zunanji posodi in ogreva manjšo notranjo posodo, v kateri so kemikalije.

V notranjo posodo vstavimo tudi luknjičasti kamen, ki ga povežemo s cevko in ga pri jedkanju priklopimo na zračno črpalko, katere naloga je narediti veliko zračnih mehurčkov.

Zračni mehurčki so pri procesu jedkanja potrebni zato, da se kemikalije med postopkom kar najbolje mešajo in se s tem zjedkane plasti tudi hitreje odstranijo.

Tako se zagotovijo pogoji, da se ploščica tudi z bolj ožjimi vezicami, ki so potrebne za npr. mikrokrmilnike, da dobro zjedkati.

Notranjo posodo je zaradi lažjega čiščenja in zaradi različnih dimenzij ploščic, mogoče odstraniti iz zunanje posode, ki ima za to primerna vodila.

Na ta vodila pa se, po potrebi vstavi tudi posoda drugačnih dimenzij, za jedkanje npr. večjih oz. manjših plošč.

Prednost notranje posode je, da se uporablja dimenzijsko primerna notranja posoda glede na velikost ploščice in se s tem zmanjša nepotrebna poraba odvečnih kemikalij.

Cena stekla proti ceni kemikalij, pa je zanemarljiva in enkratna.

Notranja posoda je tudi nekoliko dvignjena in razen na ozkih štirih mestih, kjer je z vodili v stiku z zunanjo posodo, je povsod obdana z ogreto vodo, katera tako s svojo temperaturo ogreva notranjo posodo, kjer poteka proces jedkanja.

 

SHEMA OBEH POSOD NAPRAVE ZA JEDKANJE

shema obeh posod

Poleg obeh posod potrebujemo tudi:

 • grelec,
 • zračno črpalko,
 • luknjičasti kamen,
 • zračno cev,
 • potopni termometer in
 • posebni pokrov notranje posode kjer bo pri mešanju z mehurčki kemikalija iz pokrova iztekala nazaj v notranjo posodo.

ZUNANJA POSODA ZA JEDKANJE

Za navadne akvarije se uporablja debelina stekla vsaj 6mm, zato je tudi tu uporabljena ta dimenzija.

načrtovanje zunanje posode

izgled zunanje posode

načrtovanje notranje posode

tloris notranje posode

dimenzije za izdelavo notranje posode

                            

DIMENZIJE STEKLENIH KOSOV ZA IZDELAVO NOTRANJE POSODE

debelina stekla je 0.6 cm

POKROV NOTRANJE POSODE

Ker gre za zelo nevarno kemikalijo, kjer so pri postopku z mehurčki še posebej izpostavljene oči, je obvezen tudi pokrov notranje posode.

Izoblikovan mora biti tako, da kemikalija, ki z mehurčkom pride nanj, se ne sme iztekati iz pokrova v zunanjo posodo z vodo, ampak mora teči v notranjo posodo.

Zato so pravokotni robovi na spodnji strani pokrova, ko je pokrov zaprt na notranji strani notranje posode.

Na samem pokrovu mora biti tudi ena izvrtina d=0.6 cm za cevko od zračne črpalke. Njena lokacija ni pomembna, zato jo steklar na ploščo lahko izvrta poljubno, tam kjer mu ustreza, oz., da je minimalna nevarnost, da mu pri vrtanju poči steklo.

pokrov notranje posode

Za sestavljanje steklenih kosov potrebujemo steklarski silikon in brusni papir, da se z njim obrusijo in zgladijo robovi odrezanih kosov stekla.

DIMENZIJE IN DELI ZA IZDELAVO POKROVA NOTRANJE POSODE

dimenzije za izdelavo pokrova

FAZA IZDELAVE

 • Od steklarja po meri odrezani vsi stekleni kosistekla
 • S silikonskim kitom najprej sestavimo zunanjo posodo

zunanja posoda

Ko se silikonski kit strdi, se s silikonom doda tudi vodila za notranjo posodo in pa stojalo notranje posode.

Najprej na eni strani in ko se silikon posuši še na drugi strani.

 • sestavljanje manjše- notranje posode (desna na fotografiji)notranja posoda
 • preizkus naleganja notranje posode in vodil je bil uspešennaleganje obe posodi
 • sledi poizkus z vodo, posodi tesnijo, test grelca in zračne črpalke v vodi.
 • preizkus z vodo
 • postopek jedkanja
 • postopek4
 •  postopek1
 •  postopek uvod2
 • zaključna faza jedkanja jedkanje full
 •  Ploščico le še splaknemo z vodo in postopek je s tem zaključen.
 • KONČNI IZDELEK
 • končni izdelek
 •  Uroš Karažija
Ta vnos je bil objavljen v Sistemi. Zaznamek za trajno povezavo.