Izdelava

glinena figura

Pastir ki hrani ovco.

V prvi fazi moramo oceniti količino materiala (gline) potrebnega za izdelavo izdelka.

Pri majhnih izdelkih običajno delamo že na celotnem materialu in obdelujemo “kepo”, ki je malenkost večja od končnega izdelka.

Pri večjih izdelkih, pa le te izdelamo po segmentih – iz več kosov, ki pa jih v postopku izdelave medsebojno spojimo do končnega izdelka in na koncu to celoto še detajlno obdelamo.