PREDELAVA SERVOMOTORJEV

Odstranitev blokade gibanja servomotorja izvedemo po naslednjem postopku.

SERVO 1

slika1 Servomotorja ZEBRA  ZS-S2113

Eden izmed zobnikov je združen s potenciometrom in ker ima potenciometer omejeno gibanje, ima zato zobnik izrastek, ki ne dovoli večjega zasuka nad 180° .

Pri predelavi je potrebno odstraniti zobniku blokado in ga ločiti stran od potenciometra.

Sredino zobnika prevrtamo, da imamo, ko zopet sestavimo servomotor, dostop do potenciometra, s katerim nastavimo mirovno lego.

Za vozilo potrebujemo dva servomotorja , ki ju je potrebno predelati.

SERVO 2

slika2 Notranjost servomotorja

Najprej odvijemo vijake na spodnji stranici ohišja in odpremo zgornji pokrov servomotorja.

 SERVO 3

slika3 Predelava servomotorja

Pod pokrovom servomotorja najdemo nekaj zobnikov, kateri omogočajo večji navor pogonske gredi.

SERVO 4

slika4 Predelava servomotorja 

Ker naj bi se gred servomotorja vrtela le za  180°, je na zadnjem zobniku jeziček, ki fizično omejuje vrtenje gredi. Ta jeziček preprečuje, da bi se gred motorja zavrtela za več kot 180° in s tem poškodovala potenciometer, ki je pod tem zobnikom.

Pri rezanju jezička je potrebno imeti ostro rezilo. Pomagamo si tako, da zobnik primemo s kleščami in z rezilom odstranimo jeziček

SERVO 5

Del palice regulacije potenciometra, ki je bila povezana z zobnikom, je potrebno skrajšati, da tako zobnik ločimo od potenciometra.Dobro je sneti zobnik iz palice potenciometra, katero se enostavno odreže za vso dolžino, ki sega iz ohišja.

slika5 Predelava servomotorja

SERVO 6

Iz notranjosti servomotorja z manjšim ploščatim izvijačem odstranimo ploščico vezja servomotorja. Ko je ploščica odmaknjena se v notranjosti vidi potenciometer, ki je z vijakom pritrjen na notranjo stran ohišja.

SERVO 7

slika7 Predelava servomotorja

V naslednjem koraku je potrebno potenciometer odstraniti iz ohišja, da se lahko naredi na preostanku palice zareza za poznejšo regulacijo z izvijačem.

Potenciometer je v ohišju pritrjen z majhnim vijakom, katerega je potrebno odstraniti. Za tem se iz zunanje strani potisne skrajšana palica potenciometra, lahko kar z manjšim izvijačem tako, da potenciometer pade iz ohišja.

SERVO 8

slika8 Predelava servomotorja

Zareza se najlažje naredi z žago za železo, pomagamo pa si s kleščami.

SERVO 9

slika9 Predelava servomotorja

Zobnik ki je bil preko nalega združen s potenciometrom, se nahaja nad potenciometrom in ko je servomotor sestavljen onemogoča dostop do potenciometra.

SERVO 10

slika10 Predelava servomotorja

Za kasnejše nastavljanje mirovne pozicije servomotorja, je potrebno prevrtati zobnik, da se lahko potenciometer vstavil nazaj v svoje ležišče. Z luknjico skozi center zobnika nam je omogočen dostop do potenciometra tudi takrat, ko bo servomotor zopet sestavljen.

Pri nastavljanju mirovne lege bomo morali le odviti vijak zunanjega koluta in v luknji, kjer bomo začasno odstranili vijak, bomo lahko z majhnim izvijačem nastavljali mirovno pozicijo servomotorja.

SERVO 11

slika11 Predelava servomotorja

Prevrtan zobnik tudi če izvrtina ni bila narejena popolnoma v centru, zaradi tega ne bo izgubil centričnosti, ker ima že v zasnovi v centru večji krožni naleg, ki sega  približno do njegove sredine in ta odprtina nalega z gredjo servomotorja, ki tako služi za stabilnost in centričnost tega zobnika.

SERVO 12

slika12 Predelava servomotorja

Servomotor je potrebno nazaj sestaviti.Sestavljanje poteka v obratnem vrstnem redu, kot je bilo razstavljanje:

-namestitev potenciometra nazaj v njegovo ležišče, kjer se ga nazaj pritrdi z vijakom

-namestitev vezja servomotorja v ohišje

-postavitev zobnikov nazaj na isto mesto kjer so bili pred odstranitvijo

-zapreti in z vijaki pritrditi sprednji in zadnji pokrov

-z vijakom pritrditi zunanji kolut.

Na koncu pa je potrebno tudi testirati mirovno lego servomotorja.

Ko imamo impulze mirovne lege to je 1.5ms, mora tudi dejansko motor mirovati.

V nasprotnem primeru odstranimo s križnim izvijačem vijak, ki je v centru zunanjega koluta  in s ploščatim izvijačem skozi luknjico v notranjem zobniku pridemo do predhodno z žago narejene zareze na palici potenciometra, ki jo nastavimo v dejansko mirovno lego.

SERVO 13

slika13 Predelava servomotorja

Običajno mirovno lego dosežemo takrat, ko je potenciometer nastavljen v srednjo pozicijo.

Predelava sevomotorja je s tem zaključena.

Pri pogonu vozila, ko želimo, da ga poganjata servomotorja je tako potrebno predelati dva motorja, da s kolesi nimata omejenega gibanja, ampak se lahko vrtita neomejeno.

Uroš Karažija

Ta vnos je bil objavljen v Domov. Zaznamek za trajno povezavo.